10.29.2014

messy hair / messy life


crop top- H&M, skirt- made by me, plaid shirt- secondhand, boots-Volatile, backpack- Aldo, sunglasses-Spitfire

1 comment:

  1. Van Hire Birmingham Zong shì dàchiyijing Van Hire Birmingham Dài wo jìnrù ni de àirén de huáibào Van Hire Birmingham Qiángdiào gèng jù zhànlüè yìyì

    ReplyDelete